Телефони: 088 922 8904; 0878 212025

Общи условия

Уважаеми клиенти, от тук

можете да се запознаете с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за посредническата дейност,

свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и  наемане на

недвижими имоти  от  „НЮ МАП“ ООД.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, моля обърнете към нас!