Предлагаме продажба на работещ бизнес – БЕТОНОВ ЦЕНТЪР със собствено дворно място в гр.Левски от 13 дка, собствен водоизточник регистриран в Басейнова дирекция, трифазно ел.захранване, с всички разрешения за дейността. Разполага с 3 бетоновоза, 2 бетонпомпи 24 м., багер, мотокар и др. необходима техника.  Компанията работи с традиционни клиенти в район от 50 км. около град Левски.  Без задължения към банки, доставчици и НАП. Потенциал за разрастване има в производството на бетонови изделия и осигуряване на бетонови разтвори за инфраструктурно строителство вкл. на Автомагистрала ХЕМУС.

Местоположение