Предлагаме обособен склад на ниво рампа с прилежащ втори етаж и сутерен /общо три нива/ с обособени входове, партиди и паркоместа. Вътрешни стълбища между етажите. Общо ползване на товарен асансьор, оборудвани и поддържани санитарни помещения, общи коридори. Нова сграда с изолация, широки врати, вентилация и добра подръжка. Възможно ползването под наем или покупка на офис и подземни гаражи.
Складът е на територията на лицензирано стоково тържище с разрешителни за всякаква търговска дейност без мляко и меса.
Цената подлежи на коментар с оглед допълнителните възможности.

За продажба са 3 еднакви склада, които се намират един до друг.
Много добра локация и качество на строителството!

Местоположение