Характеристики на имота

  • с виза за проектиране

Празен парцел в регулация с влязъл в сила ПУП за регулация и застрояване на главна улица към МЕТРО – Плевен. Парцела е с размери 64 на 27 метра /лице/. Има изготвен проект за склад с административна част с РЗП от 1300 кв.м. Допустима височина на застрояване – до 15 м. Ограничения – сервитут на газопровод, преминаващ през парцела в лицевата му част, която площ остава свободна като паркинг и за маневриране – около 360 кв.м. с Възможно присъединяване към ЧЕЗ, ВиК и газоснабдяване. Теренът е много подходящ за строителство на промишлено или складово хале. Приложените снимки са примерни от идейния проект. За контакт в офиса на НЮ МАП – Сашо Бетов – тел.08 89228904

Местоположение